Josef M. Mader (Gouda 1930) volgt de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag, Nederland, waar hij in 1952 afstudeert. Hij vestigt zich aanvankelijk in Amsterdam en later in Castricum. Daar sluit hij zich aan bij het KCB (Kunstenaars Centrum Bergen). In 1990 verhuist hij naar Spanje en vestigt zich in Altea. Zijn werk ademt vaak zijn gevoel van verwantschap met Duitse impressionisten. Het leven in een veranderende wereld wordt een steeds vaker terugkerend thema in zijn schilderijen en etsen.